Corona maatregelen

Het Coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. Wij willen u met dit bericht informeren over hoe wij bij Bergwegwerkt onze verantwoordelijkheid willen nemen om besmetting en verdere verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen.

Tot er versoeplingen komen vanuit het RIVM en de overheid gaan op de volgende manier met de gestelde RIVM richtlijnen om:

Coaches werken waar mogelijk vanuit huis, de afspraken met onze clienten en opdrachtgevers doen zij zoveel mogelijk via telefoon, mail en/of videobellen (o.a. Skype, Teams, Zoom)

Alleen in urgente situaties kunnen gesprekken met clienten of opdrachtgevers ‘live’ plaatsvinden op ons kantoor of bij een werkgever, dit doen we uitsluitend als alle partijen hier toestemming voor geven en klachtenvrij zijn. Wij schudden géén handen en houden voldoende afstand. Groepsgewijze trainingen beperken wij op aantallen. Wij adviseren onze clienten actief om bij verkoudheid en griepklachten zoals keelpijn, hoesten, niezen en (eventueel) koorts thuis te blijven van hun werk en sociale contacten te vermijden.