Contact

We ontmoeten u graag

  locatie bergwegwerkt

  Bergwegplantsoen 10
  3037 SK Rotterdam
  06-11511819

  Historie

  Op de locatie van het voormalige Bergwegziekenhuis is in opdracht van de Stichting Humanitas een complex ontwikkeld met 195 ouderenwoningen

  Historie

  Voor opdrachtgevers

  JobUp heeft zich verbonden aan het initiatief van Woonbron, Humanitas en Buurt Service Team. Dit om voor het UWV en de Gemeente Rotterdam de activering- en werktoeleidingstrajecten te verzorgen.

  Door de overname in 2019 van al het vastgoed van Humanitas door Woonbron moet er naar een nieuwe invulling worden gezocht van alle voorzieningen op Humanitas locatie Bergweg, denk aan het restaurant(horeca) en facilitaire dienst. Het Leerwerkbedrijf gaat deze invulling met alle partners realiseren. Dit gaan we doen door het creëren van werkervaringsplekken in de Horeca, Zorg en facilitaire dienst, met name:

  • Activeringsplekken
  • Stageplekken
  • Leerwekplekken

  We hopen met het Leerwerkbedrijf de leefbaarheid op locatie Humanitas Bergweg voor de bewoners te behouden en bij voorkeur verder te vergroten, maar ook uitstroom-mogelijkheden te creëren voor werkzoekenden naar betaald werk en de sociale cohesie van de omliggende wijk(en) in Rotterdam-Noord te vergroten en/of versterken.

  Heeft u intresse in het werk-leerbedrijf? Of zoek jij als werkzoekende een plek om weer geactiveerd te worden en aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen? Of heeft u als arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van het UWV behoefte aan een concrete stage of werkervaringsplek voor een client?  Neem in alle gevallen contact op met de projectcoördinator en coach van het Leerwerkbedrijf Arie van Steensel  arie@jobup.nl

  Recent nieuws